Top

EKSĦADDIEMA TAT-TARZNA LI SOFREW IL-KUNDIZZJONI TA’ ASBESTOSIS

EKSĦADDIEMA TAT-TARZNA LI SOFREW IL-KUNDIZZJONI TA’ ASBESTOSIS

Il-Gvern qed jistenna li meta jkollu l-fatti kollha f’idejh, jasal għal kumpens li għandu jagħti lil eksimpjegati tat-Tarzna, jew il-werrieta tagħhom, li minħabba x-xogħol li kienu assenjati jagħmlu fuq il-post tax-xogħol, sofrew mill-kundizzjoni tal-Asbestosis jew il-werrieta tal-eksimpjegati.