Top

GĦOTJA FINANZJARJA FUQ SKRAPPJAR TA’ VETTURI LI JĦAMMĠU

GĦOTJA FINANZJARJA FUQ SKRAPPJAR TA’ VETTURI LI JĦAMMĠU

Se jkun qed jiġu allokati €1.5m għal skemi ta’ skrappjar ta’ vetturi. Il-grant se tvarja skont kemm iniġġżu l-emissjonijiet tal-vettura l-ġdida. L-iskemi li kien hemm fuq skrappjar ta’ vetturi li ilhom fiċ-ċirkolazzjoni ‘l fuq minn għaxar snin, u li minflokhom jinxtraw vetturi li jniġġżu anqas, se jkun qed jingħata għotja li tvarja skont il-livell u l-kategorija tal-vettura. L-ogħla għotja tlaħħaq is-€7,000. Huma eliġibbli għal dawn l-iskemi, kemm individwi privati, kumpaniji privati u għaqdiet non-governattivi li huma reġistrati bħala tali.