Top

IMMODERNIZZAR TA’ SKEJJEL F’SANTA LUĊIJA U F’ĦAL QORMI

IMMODERNIZZAR TA’ SKEJJEL F’SANTA LUĊIJA U F’ĦAL QORMI

Immodernizzar tal-Iskola Sekondarja ta’ Santa Luċija u l-Iskola Primarja ta’ San Ġorġ ta’ Ħal Qormi.