Top

MEDIĊINI ĠODDA GĦAL PAZJENTI B’MARD KRONIKU U MENTALI

MEDIĊINI ĠODDA GĦAL PAZJENTI B’MARD KRONIKU U MENTALI

Introduzzjoni ta’ prodotti mediċinali ġodda, immirati, b’mod speċjali, lejn il-bżonnijiet ta’ dawk ilpersuni li jbatu minn mard kroniku. Se jiżdied ukoll it-trattament tal-osteoporożi. Permezz ta’ dan it-trattament, il-Gvern se jkun qed jindirizza il-bżonnijiet ta’ pazjenti, speċjalment dawk anzjani vulnerabbli, li tipikament isofru minn kwalità ta’ ħajja baxxa minħabba din il-kundizzjoni. Se jiġu ntrodotti wkoll mediċini psikjatriċi ġodda fuq il-Formularju tal-Gvern, li se tikkumplimenta l-firxa ta’ servizzi ta’ kura mentali fil-komunita’.