Top

TAXXA FUQ ĊESSJONIJIET

TAXXA FUQ ĊESSJONIJIET

Mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru tas-sena d-dieħla, ir-rata ta’ taxxa finali ta’ 15% li titħallas fuq qligħ jew profitti li jsir mill-assenjazzjoni ta’ kwalunkwe dritt miksub f’terminu ta’ wegħda ta’ bejgħ (konvenju) se tiġi estiża fuq l-ammont kollu. Tul dan il-perjodu se ssir evalwazzjoni tal-andament tal-miżura qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar il-futur tagħha għal quddiem.